Değişik ve Modern Kız-Erkek Bebek İsimleri

0
2181

Değişik ve modern kız isimleri 2017
A
Aleda: Nazlı, kaprisli
Amine: Yüreğinde korku olmayan
Ayande: Gelen, gelici, istikbal
Adran: Kuvvetli
Alçin: Kırmızı renkli küçük bir kuş
Alya: Şeref, sema, dağ tepesi ve yüksek yer
Aygen: Dost, arkadaş
B
Beria: Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili
Belur: Billur
Balca: Bal gibi tatlı kız
Betigül: Gül gibi kokan mektup
Biray: Ay gibi tek, eşsiz
Birgen: Yalnız, yalnızlığa alışkın
C
Caneda: İçten, sevimli kişi
Canel: İçten, candan
Ç
Çilay: Ayın üzerinde beliren açık renkli lekeler
Çilen: Hafif yağan yağmur
D
Devin: Hareket, kımıldama
Dildar: Güzel yüz
Devrin: Bir kişi veya olayın gündemde olduğu tarih dönemi
Diniz: Sakin dingin
E
Emet: Bereket, bolluk
Eşay: Ayın güzelliğiyle eşdeğer güzelliğe sahip olan
Erna: Cilveli, şen şakrak sevgili
F
Feris: Şık, zarif
Ferzin: Kraliçe
H
Hera: Mitolojide analığın yüceliğini temsil eden tanrıça
İ
İda: Kazdağlarının eski adı
İlsu: Ülkenini suyu, bereketi
İzem: Büyüklük, ululuk
İlma: Parlatma. Belirleme, işaret etme.
İpar: Güzel koku
K
Kayra: Sayılan birinden gelen iyilik lütuf
L
Liyan: Parlak
Lema: Parıltı, parlayış
Lila: Eflatun, leylak rengi
Lal: Dili tutulmuş, dilsiz
Leyal: Geceler
Lina: Hurma fidesi
M
Mehir: Ay parçası
Mehru: Ay yüzlü güzel
O
Ongü: Sağlık, mutluluk
Özün: Şiir. Hak edilmiş ün.
P
Pamira: Orta Asya’da bir yayla
Peyda: Belli, ortaya çıkan
Peren: 1. Camın ana maddesi. 2. Liman, iskele. 3. Gökyüzü.
S
Senar: Yar, aşık, seven insan
Serpin: Yağmur
Selis: Akıcı söz
Saye: Gölge
V
Vira: Durmadan, aralıksız, sürekli
Z
Zehre: Çiçek
Zühre: Çoban yıldızı
İlginç ve farklı erkek isimleri 2017
A
Adal: “İyi bir ün kazan, adın yayılsın”
Arat: Yürekli, cesur.
Alkın: Korkusuz, yiğit
B
Barkın: Gezgin, seyyah, sürekli gezip dolaşan
Baler: Bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit
Barın: Güç ve kuvvet
C
Canol: “Yaşamım ol, canım ol, bana can ol”
Celasun: Gürbüz, yiğit, cesur, genç yiğit
Ç
Çamer: Güçlü, kuvvetli ve yiğit kişi
D
Deran: Güzellik
Dirim: Yaşama gücü
E
Ecer: Güzel, iyi
Enç: Rahat, huzur
F
Feza: Uzay, gökyüzü
G
Günberk: Güneş gibi yakıcı ve sert
I
Ilgar: Akın
Ira: Karakter, kişilik
K
Karer: Yağız, yiğit
Kaner: yiğit
T
Tanay: Şafak vaktinin Ay’ı
Tolun: Tamamıyla aydınlık
U
Ulun: Sivri, demirsiz ok
Uras: Şans, talih
Y
Yankı: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
Yengi: Utku, zafer, üstün gelme